Курортное питание в санаториях Кристалл, Алмаз

Курортне харчування в Трускавці являється одним з факторів ефективного лікування. Лікарі-дієтологи пропонують 10 дієт для лікування різних захворювань. Правильне дієтичне харчування допомагає відновити обмінні процеси і покращити функції окремих органів.

Дієтичне харчування було і залишається невід’ємною частиною санаторно-курортного лікування на курорті Трускавець. Для цього в санаторіях Кристал, Алмаз запропоновано 5 дієтичних раціонів:

 • Раціон №1 – при хронічних захворюваннях шлунка з підвищеною кислотністю і при хронічних панкреатитах;
 • Раціон №2 – при хронічних захворюваннях шлунка із пониженою кислотністю і при хронічних холециститах;
 • Раціон №3 – при порушенні обміну речовин, цукровому діабеті, ожирінні;
 • Раціон №4 – при захворюваннях серцево-судинної і сечовидільної систем;
 • Раціон №5 – для практично здорових людей, а також для хворих із захворюваннями, що не вимагають особливої необхідності в дієтхарчуванні (гінекологія, неврологія і т.д.).

Всі дієтичні раціони в санаторіях умовно можна розділити на 2 групи. До 1-ї відносяться такі, в яких регулюється в основному продуктовий набір, кількісний вміст тих чи інших складових частин (білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі, вітаміни, мікроелементи). При цьому метод кулінарної обробки істотної ролі не грає (наприклад: при захворюваннях серцево-судинної, сечовидільної систем, при порушенні обміну речовин).

До 2-ї групи відносяться дієтичні раціони, в яких істотну роль відіграє кулінарна обробка (наприклад: при захворюваннях органів травлення).

Дієтичні раціони розглядаються як тренуючі та стимулюючі компенсаторні механізми, що дозволяють хворому отримувати різноманітне та повноцінне харчування. При необхідності, в особливих випадках (при поєднанні декількох захворювань) призначається індивідуальне харчування.

Типи харчування в санаторіях Кристал, Алмаз

 • «стандартне» – забезпечує фізіологічну норму поживного раціону згідно з дієтами, які включають страви певного раціону.
 • «шведський стіл» - пропонує одночасний вибір м’ясних, рибних, овочевих, курячих страв.

   

 •  

  Курортное питание в Трускавце является одним из факторов эффективного лечения. Врачи-диетологи предлагают нашим гостям диеты для лечения различных заболеваний. Правильное диетическое питание помогает восстановить обменные процессы и улучшить функции отдельных органов.

  Диетическое питание было и остается неотъемлемой частью санаторно-курортного лечения отдыхающих на курорте Трускавец.

  Для этого в санаториях “Кристалл”, “Алмаз” предложено 5 диетических рационов:

  Рацион № 1 - при хронических заболеваниях желудка с повышенной кислотностью и при хронических панкреатитах;

  Рацион № 2 - при хронических заболеваниях желудка с пониженной кислотностью и при хронических холециститах;

  Рацион № 3 - при нарушении обмена веществ, сахарном диабете, ожирении;

  Рацион № 4 - при заболеваниях сердечнососудистой и мочевыделительной систем;

  Рацион № 5 - для практически здоровых людей, а также  для отдыхающих с заболеваниями, которые не требуют особой необходимости  в диетпитание (гинекология, неврология и т.д.).

  Типы питания:

  • «стандартное» - обеспечивает физиологическую норму питательного  рациона в соответствии с диетами, которые включают блюда определенного  рациона.
  • «шведский стол» - предлагает одновременный выбор мясных, рыбных, овощных, куриных блюд.

  Все диетические рационы в санаториях условно можно разделить на 2 группы.

  К 1-й относятся те, в которых регулируется в основном продуктовый  набор, количественное содержание тех или иных составных частей (белки,  жиры, углеводы, минеральные соли, витамины, микроэлементы). При этом  метод кулинарной обработки существенной роли не играет (например: при  заболеваниях сердечнососудистой, мочевыделительной систем, при нарушении  обмена веществ).

  Ко 2-й группе относятся диетические рационы, в которых существенную  роль играет кулинарная обработка (например: при заболеваниях органов  пищеварения).

  Диетические рационы рассматриваются как тренирующие и стимулирующие  компенсаторные механизмы, позволяющие отдыхающему получать разнообразное  и полноценное питание. При необходимости, в особых случаях (при  сочетании нескольких заболеваний) назначается индивидуальное питание.