Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Трускавецькурорт» 17.05.2019р.

[12.04.2019]

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» повідомляє, що 17 травня 2019 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні конференц-залу (кабінет 201) на другому поверсі будівлі по бульвару Юрія Дрогобича, 2 в м. Трускавці Львівської області відбудуться річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» (код ЄДРПОУ 30322940, місцезнаходження: бульвар Юрія Дрогобича, 2, м. Трускавець, Львівська обл., 82200, Україна).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів буде проводитись з 13:00 год. до 13:55 год. 17 травня 2019 року в приміщенні конференц-залу (кабінет 201) на другому поверсі будівлі по бульвару Юрія Дрогобича, 2 в м. Трускавці Львівської області.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – станом на 24 годину 13 травня 2019 року.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів: 1. Обрання членів лічильної комісії товариства.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів товариства.
3. Порядок денний та регламент річних загальних зборів акціонерів товариства.
4. Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік.
5. Розгляд звіту генерального директора за підсумками діяльності товариства за 2018 рік.
6. Розгляд звіту ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 2018 року.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2018 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора за підсумками діяльності товариства за 2018 рік.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 2018 року, затвердження звіту та висновків ревізора.
10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту.
11. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.
12. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік.
13. Покладення функцій аудиторського комітету (проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства) на наглядову раду товариства.
14. Надання згоди на вчинення значних правочинів.
15. Схвалення правочинів.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

З першого питання проекту порядку денного – «Обрання членів лічильної комісії товариства»: «Обрати до складу (членами) лічильної комісії _________________ та ______________________».

З другого питання проекту порядку денного – «Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів товариства»: «Головою зборів обрати _________________, секретарем зборів обрати _________________________».

З третього питання проекту порядку денного – «Порядок денний та регламент річних загальних зборів акціонерів товариства»:
«1. Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів акціонерів:
1.1. Обрання членів лічильної комісії товариства.
1.2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів товариства.
1.3. Порядок денний та регламент річних загальних зборів акціонерів товариства.
1.4. Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік.
1.5. Розгляд звіту генерального директора за підсумками діяльності товариства за 2018 рік.
1.6. Розгляд звіту ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 2018 року.
1.7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2018 рік.
1.8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора за підсумками діяльності товариства за 2018 рік.
1.9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 2018 року, затвердження звіту та висновків ревізора.
1.10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту.
1.11. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.
1.12. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік.
1.13. Покладення функцій аудиторського комітету (проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства) на наглядову раду товариства.
1.14. Надання згоди на вчинення значних правочинів.
1.15. Схвалення правочинів.

2. Голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити у черговості їх розгляду, з використанням бюлетенів для голосування; голосування з усіх питань порядку денного проводити варіантами «за», «проти», «утримався»; хід зборів не фіксувати технічними засобами; збори провести без оголошення перерви до наступного дня».
З четвертого питання проекту порядку денного – «Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік»: «Прийняти до відома звіт наглядової ради за 2018 рік».

З п’ятого питання проекту порядку денного – «Розгляд звіту генерального директора за підсумками діяльності товариства за 2018 рік»: «Прийняти до відома звіт генерального директора за підсумками діяльності товариства за 2018 рік».

З шостого питання проекту порядку денного – «Розгляд звіту ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 2018 року»: «Прийняти до відома звіт ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 2018 року».

З сьомого питання проекту порядку денного – «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2018 рік»: «Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік».

З восьмого питання проекту порядку денного – «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора за підсумками діяльності товариства за 2018 рік»: «Затвердити звіт генерального директора за підсумками діяльності товариства за 2018 рік».

З дев’ятого питання проекту порядку денного – «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 2018 року, затвердження звіту та висновків ревізора»: «1. Затвердити звіт ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Трускавецькурорт» за результатами 2018 року. 2. Затвердити висновок ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Трускавецькурорт» за результатами 2018 року, що додається». З десятого питання проекту порядку денного – «Розгляд висновків зовнішнього аудиту»: «Затвердити аудиторський висновок (звіт) Аудиторської компанії - Товариства з обмеженою відповідальністю "УПК-АУДИТ ЛТД." (ідентифікаційний код 30674018), складений __________ 2019 року за результатами проведення аудиторської перевірки ПрАТ "Трускавецькурорт" за результатами 2018 року (аудиту фінансової звітності ПрАТ «Трускавецькурорт» за 2018 рік»).

З одинадцятого питання проекту порядку денного – «Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік»: «Затвердити річний звіт (фінансову звітність) ПрАТ «Трускавецькурорт» за 2018 рік (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів), що додається».

З дванадцятого питання проекту порядку денного – «Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік»: «Збитки ПрАТ «Трускавецькурорт» за 2018 рік в сумі 47 202 тис. грн. перенести на майбутні періоди та покрити очікуваним у майбутньому прибутком.»

З тринадцятого питання проекту порядку денного – «Покладення функцій аудиторського комітету (проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства) на наглядову раду товариства»: «Функції аудиторського комітету (проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства) покласти на наглядову раду ПрАТ «Трускавецькурорт».

З чотирнадцятого питання проекту порядку денного – «Надання згоди на вчинення значних правочинів»: «Надати згоду на вчинення (укладення) від імені Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» з Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська готельна група" (ідентифікаційний код 40068174) договорів оренди майнового комплексу будівлі котельні No 2 з адмінкорпусом і майстернями, гаражами (три бокси) та тепловими мережами на вул. Городище, 33 в м. Трускавці Львівської області (первісна вартість 7550514 грн) з необхідним для виробництва, транспортування тепловими мережами та постачання теплової енергії рухомим майном (первісна вартість 4448620 грн) строком 35 місяців».

З п’ятнадцятого питання проекту порядку денного – «Схвалення правочинів»: «Схвалити укладений генеральним директором від імені ПрАТ «Трускавецькурорт» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Хотел Менеджмент Груп» (ідентифікаційний код 36518205) договір оренди No 021-03 від 11.03.2019 року будівлі вілли "Надія" на вул. Біласа, 11 в м. Трускавці Львівської області та споруд бойлерної і пам'ятного знаку В.Біласа разом з усім необхідним для діяльності у сфері готельних та медичних послуг майном строком 35 місяців». Для участі у річних загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт або інший передбачений чинним законодавством документ), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт або інший передбачений чинним законодавством документ) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на річних загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим: керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на річних загальних зборах Товариства; представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на річних загальних зборах товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть в кімнаті No 212 будівлі дирекції (апарату управління) ПрАТ «Трускавецькурорт» на бульварі Ю.Дрогобича, 2 в м. Трускавці Львівської області, в робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 8:00 год. до 17:00 год., а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами – начальник організаційно-розпорядчого відділу ПрАТ «Трускавецькурорт» Гаврилюк Олександра Олександрівна (тел. (03247) 6-00-00).

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Приймати участь та голосувати на річних загальних зборах мають право представники акціонерів за довіреністю.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://truskavetskurort.ua/news/.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 816 993 851 879
Основні засоби (за залишковою вартістю) 609 803 622 062
Запаси 3 491 3 491
Сумарна дебіторська заборгованість 62 490 68 517
Гроші та їх еквіваленти 5 134 7 374
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -729 540 -682 338
Власний капітал -544 036 - 496 834
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 174 828 174 828
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1 344 117 1 329 227
Поточні зобов’язання і забезпечення 16 912 19 486
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -47 202 -74 406
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 748 277 1 748 277
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -27,00 -42,56

Голова наглядової ради В.М. Жданов

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства, складеним станом на 8 квітня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій товариства становить 1 748 277 штук, загальна кількість голосуючих акцій товариства становить 1 748 277 штук.

Повідомлення про проведення зборів (PDF)

Повідомлення про проведення зборів (підписано ЕЦП)

версия для печати
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Трускавецькурорт» 17.05.2019р.