Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

[23.05.2017]

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Трускавецькурорт"

2. Код за ЄДРПОУ: 30322940

3. Місцезнаходження: 82200 Львівська обл,  м. Трускавець,  бульвар Ю.Дрогобича, 2

4. Міжміський код, телефон та факс: (03247)60000, (03247)60002

5. Електронна поштова адреса: .(Этот E-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен JavaScript)

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.truskavetskurort.ua

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину:19.05.2017 р.;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» від 19.05.2017 р.;

 Предмет правочину: оренда  нерухомого майна Товариства:

1. Майновий комплекс будівлі котельні загальною площею 189 кв.м. (балансова вартість 4610169,36 грн) на вул. Шевченка, 40 в м. Трускавці Львівської області з необхідним для діяльності котельні майном (балансова вартість 3266679,14 грн) строком 35 місяців.

2. Майновий комплекс будівлі котельні загальною площею 1322,4 кв.м. (балансова вартість 1423904,73 грн) на вул. Стебницькій, 61 в м. Трускавці Львівської області з необхідним для діяльності котельні майном (балансова вартість 1208743,45 грн) строком 35 місяців.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства становить 10509,5 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 860309 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1,2216%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1748277 шт. ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:1745231 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1745231;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0;

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Жданов В.М.

19.05.2017 р.

версия для печати
Повідомлення про виникнення особливої інформації