Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

[23.05.2018]

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Трускавецькурорт"

2. Код за ЄДРПОУ: 30322940

3. Місцезнаходження: 82200 Львівська обл, м. Трускавець, бульвар Ю.Дрогобича, 2

4. Міжміський код, телефон та факс: (03247) 60-0-00, (03247) 60-0-02

5. Електронна поштова адреса: .(Этот E-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен JavaScript)

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.truskavetskurort.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Загальними зборами акціонерів 18.05.2018 р. прийнято рішення припинити 18.05.2018 р. повноваження генерального директора ПрАТ "Трускавецькурорт" Жданова Віктора Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів від 18.05.2018 р. (Протокол № 2). Акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді генерального директора з 10.06.2016 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами акціонерів 18.05.2018 р. прийнято рішення обрати з 19.05.2018 р. на посаду генерального директора ПрАТ "Трускавецькурорт" Драновського Андріана Львовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів від 18.05.2018 р. (Протокол № 2). Акціями Товариства не володіє. Строк, на який обрано, - 2 роки. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: директор з медичної роботи, заступник генерального директора з медичної роботи, перший заступник генерального директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами акціонерів 18.05.2018 р. прийнято рішення припинити  повноваження члена наглядової ради ПрАТ "Трускавецькурорт" Якубенка Павла Павловича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - заява Якубенка П.П. про припинення повноважень, рішення загальних зборів акціонерів від 18.05.2018 р. (Протокол № 2). Розмір пакета акцій - 0,000286%. Перебував на посаді члена наглядової ради з 04.04.2014 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами акціонерів 18.05.2018 р. прийнято рішення обрати членом наглядової ради ПрАТ "Трускавецькурорт" Жданова Віктора Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Жданов В.М. є представником акціонера ТОВ "ПоліІнвестГрупп". Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів від 18.05.2018 р. (Протокол № 2). Акціями Товариства не володіє. Строк, на який обрано, - 3 роки. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор                                                   Драновський А.Л. 21.05.2018

 

 

версия для печати
Повідомлення про виникнення особливої інформації