Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

[26.10.2018]

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Трускавецькурорт"

2. Код за ЄДРПОУ: 30322940

3. Місцезнаходження: 82200 Львівська обл, м. Трускавець, бульвар Ю.Дрогобича,2

4. Міжміський код, телефон та факс: (03247) 60-0-00, (03247) 60-0-02

5. Електронна поштова адреса: .(Этот E-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен JavaScript)

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://truskavetskurort.ua/

7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття контрольного пакета акцій

ІІ. Текст Повідомлення

Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття та дата набуття такого пакета: інформація не надається в зв'язку з тим, що інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, а саме, від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України".

Найменування особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХАНТЕР".

Ідентифікаційний код юридичної особи - 38901468.

Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 0%. Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 0%. Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 66,462751%.

Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 66,462751% Прізвище, ім'я, по батькові/найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65-65-1 Закону України «Про акціонерні товариства»: Статутом ПрАТ "Трускавецькурорт" передбачено, що вимоги статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства" не поширюються на ПрАТ "Трускавецькурот".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Драновський А.Л. 24.10.2018 

версия для печати
Повідомлення про виникнення особливої інформації