Повідомлення про річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт»

[16.04.2018]

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Трускавецькурорт" повідомляє, що 18 травня 2018 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні конференц-залу Палацу культури ім. Т.Г. Шевченка на Майдані Кобзаря, 8 в м. Трускавці Львівської області відбудуться річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» (код ЄДРПОУ 30322940, місцезнаходження: бульвар Юрія Дрогобича, 2, м. Трускавець, Львівська обл., 82200, Україна).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів буде проводитись з 13:00 год. до 13:55 год. 18 травня 2018 року в приміщенні конференц-залу Палацу культури ім. Т.Г. Шевченка на майдані Кобзаря, 8 в м. Трускавці Львівської області.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 14 травня 2018 року.

 

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

1.   Обрання членів лічильної комісії товариства.

2.   Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів товариства.

3.   Порядок денний та регламент річних загальних зборів акціонерів товариства.

4.   Звіт генерального директора за підсумками діяльності товариства за 2017 рік.

5.   Звіт ревізора за підсумками діяльності за 2017 рік.

6.   Звіт наглядової ради за 2017 рік.

7.   Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора за підсумками діяльності товариства за 2017 рік.

8.   Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.

9.   Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за 2017 рік, затвердження висновків ревізора за 2017 рік.

10.        Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.

11.        Розподіл прибутку (збитків) товариства за 2017 рік.

12.        Переобрання генерального директора товариства.

13.        Переобрання члена наглядової ради товариства.

14.        Надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

З першого питання проекту порядку денного - «Обрання членів лічильної комісії товариства»:

«Обрати до складу (членами) лічильної комісії _________________ та ______________________.

 

З другого питання проекту порядку денного - «Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів товариства»:

«Головуючим зборів обрати _________________, секретарем зборів обрати _________________________».

 

З третього питання проекту порядку денного - «Порядок денний та регламент річних загальних зборів акціонерів товариства»:

«1. Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів акціонерів:

1.1.  Обрання членів лічильної комісії товариства.

1.2.  Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів товариства.

1.3.  Порядок денний та регламент річних загальних зборів акціонерів товариства.

1.4.  Звіт генерального директора за підсумками діяльності товариства за 2017 рік.

1.5.  Звіт ревізора за підсумками діяльності за 2017 рік.

1.6.  Звіт наглядової ради за 2017 рік.

1.7.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора за підсумками діяльності товариства за 2017 рік.

1.8.  Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.

1.9.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за 2017 рік, затвердження висновків ревізора за 2017 рік.

1.10.       Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.

1.11.       Розподіл прибутку (збитків) товариства за 2017 рік.

1.12.       Переобрання генерального директора товариства.

1.13.       Переобрання члена наглядової ради товариства.

1.14.       Надання згоди на вчинення значних правочинів.

2. Голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити у черговості їх розгляду, з використанням бюлетенів для голосування; голосування з усіх питань порядку денного проводити варіантами «за», «проти», «утримався»; хід зборів не фіксувати технічними засобами; збори провести без оголошення перерви до наступного дня.»

 

З четвертого питання проекту порядку денного - «Звіт генерального директора за підсумками діяльності товариства за 2017 рік»:

«Прийняти до відома звіт генерального директора за підсумками діяльності ПрАТ «Трускавецькурорт» за 2017 рік»

 

З п'ятого питання проекту порядку денного - «Звіт ревізора за підсумками діяльності за 2017 рік»:

«Прийняти до відома звіт ревізора за підсумками діяльності за 2017 рік.»

 

З шостого питання проекту порядку денного - «Звіт наглядової ради за 2017 рік»:

«Прийняти до відома звіт наглядової ради за 2017 рік.»

 

З сьомого питання проекту порядку денного - «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора за підсумками діяльності товариства за 2017 рік»:

«1. Затвердити звіт генерального директора за підсумками діяльності ПрАТ «Трускавецькурорт» за 2017 рік.»

 

З восьмого питання проекту порядку денного - «Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік»:

«1. Затвердити річний звіт (фінансову звітність) ПрАТ «Трускавецькурорт» за 2017 рік (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів), що додається.»

 

З дев'ятого питання проекту порядку денного - «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за 2017 рік, затвердження висновків ревізора за 2017 рік»:

«1. Затвердити звіт ревізора за 2017 рік.

2. Затвердити висновок ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Трускавецькурорт» за результатами 2017-го фінансового року, що додається.»

 

З десятого питання проекту порядку денного - «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік»:

«Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік.»

 

З одинадцятого питання проекту порядку денного - «Розподіл прибутку (збитків) товариства за 2017 рік»:

«Збитки ПрАТ «Трускавецькурорт» за 2017 рік в сумі 74 406 тис. грн. перенести на майбутні періоди та покрити очікуваним у майбутньому прибутком.»

 

З дванадцятого питання проекту порядку денного - «Переобрання генерального директора товариства»:

«1. Припинити повноваження генерального директора товариства Жданова Віктора Миколайовича 18 травня 2018 року.

  2. Обрати генеральним директором Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» ____________________________ з 19 травня 2018 року.»

 

З тринадцятого питання проекту порядку денного - «Переобрання члена наглядової ради товариства»:

«1. Припинити повноваження члена наглядової ради товариства __________________.

  2. Обрати членом наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» ____________________________ з 19 травня 2018 року.

  3. Уповноважити Шклярука Ігоря Анатолійовича на підписання від імені товариства договору з членом наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» ____________________________.»

 

З чотирнадцятого питання проекту порядку денного - «Надання згоди на вчинення значних правочинів»:

«Надати згоду на вчинення (укладення) від імені Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт»:

а) з Товариством з обмеженою відповідальністю «Хотел Менеджмент Груп» (ідентифікаційний код 36518205) договорів оренди:

-     майнового комплексу будівлі готелю "Христина" на вул. Біласа, 9 в м. Трускавці Львівської області (балансова вартість 8 733 678,80 грн) з необхідним для діяльності готелю майном (балансова вартість 74 781,52 грн) строком 35 місяців;

-     будівлі водно-оздоровчого комплексу (басейну) санаторію "Каштан" на вул. Шевченка, 24 в м. Трускавці Львівської області (балансова вартість 33 991 855,31 грн) строком 35 місяців;

-     будівлі пральні з адміністративно-побутовими приміщеннями на вул. Стебницькій, 61 в м. Трускавці Львівської області (балансова вартість 5 206 801,14 грн) строком 35 місяців.

б) з Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська готельна група" (ідентифікаційний код 40068174) договорів оренди:

-     майнового комплексу будівлі корпусу № 1 санаторію "Алмаз" на вул. Суховоля, 72, корп. 1 в м. Трускавці Львівської області (балансова вартість 8 751 295,48 грн) з необхідним для господарської діяльності санаторно-курортних закладів майном (балансова вартість 249 268,05 грн) строком 35 місяців;

-     майнового комплексу будівлі спального корпусу № 2 з матеріальним складом санаторію "Алмаз" на вул. Суховоля, 72, корп. 2 в м. Трускавці Львівської області (балансова вартість 9 189 019,56 грн) з необхідним для господарської діяльності санаторно-курортних закладів майном (балансова вартість 147 169,07 грн) строком 35 місяців;

-     будівлі теплого переходу від санаторію "Алмаз" до БОЛ-2 на вул. Суховоля, 72 в м. Трускавці Львівської області (балансова вартість 1 640 267,39 грн) строком 35 місяців;

-     майнового комплексу будівлі санаторію "Кристал" (балансова вартість 25 107 924,05 грн) та будівлі центрального теплового пункту (балансова вартість 804 804,31 грн) на вул. Суховоля, 60 в м. Трускавці Львівської області з необхідним для господарської діяльності санаторно-курортних закладів майном (балансова вартість 453 672,93 грн) строком 35 місяців;

-     майнового комплексу будівлі їдальні "Райдуга" санаторію "Кристал" на вул. Суховоля, 58 в м. Трускавці Львівської області (балансова вартість 8 337 174,27 грн) з необхідним для господарської діяльності санаторно-курортних закладів та закладів ресторанного господарства майном (балансова вартість 520 550,08 грн) строком 35 місяців;

-     майнового комплексу будівлі водолікарні № 2 (Бальнеоозокеритолікарня № 2) на вул. Суховоля, 72 в м. Трускавці Львівської області (балансова вартість 5 967 522,11 грн) з необхідним для господарської діяльності санаторно-курортних закладів майном (балансова вартість 163 746,75 грн) строком 35 місяців;

-     майнового комплексу будівлі озокеритолікарні № 2 (Бальнеоозокеритолікарня № 2) на вул. Суховоля, 72 в м. Трускавці Львівської області (балансова вартість 2 673 328,25 грн) з необхідним для господарської діяльності санаторно-курортних закладів майном (балансова вартість 163 746,75 грн) строком 35 місяців».

 

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт або інший передбачений чинним законодавством документ), а представники акціонерів - документи, що посвідчують їх особу (паспорт або інший передбачений чинним законодавством документ) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи -  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю - посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах товариства.

            Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в тому числі документами, пов'язаними з прийняттям рішення про вчинення значних правочинів, передбаченими ст. 36, 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть в кімнаті № 212 будівлі дирекції (апарату управління) ПрАТ «Трускавецькурорт» на бульварі Ю.Дрогобича, 2 в м. Трускавці Львівської області, в робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 8:00 год. до 17:00 год., а в день проведення річних загальних зборів - також у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами - начальник організаційно-розпорядчого відділу Вовків О.В. (тел. (03247) 6-00-18).

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право представники акціонерів за довіреністю.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеним станом на 10.04.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1 748  277 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 748  277 штук.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://truskavetskurort.ua/news/.


ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Трускавецькурорт» за 2017 рік (тис. грн)

 

Найменування показника

Період

 

звітний

попередній

Усього активів

851 879

860 309

Основні засоби

622 062

635 344

Довгострокові фінансові інвестиції

39

39

Запаси

13 837

12 767

Сумарна дебіторська заборгованість

68 517

59 230

Грошові кошти та їх еквіваленти

7 374

3 593

Нерозподілений прибуток

-682 338

-607 932

Власний капітал

-496 834

-422 428

Статутний капітал

174 828

174 828

Довгострокові зобов'язання

1 329 227

1 256 497

Поточні зобов'язання

19 486

26 240

Чистий прибуток (збиток)

-74 406

-153 820

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 748 277

1 748 277

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

568

610

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-42,56

-87,98

 

 

 

 

 

 

версия для печати
Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт»