Повідомлення про виникнення особливої інформації

[05.04.2017]

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Трускавецькурорт"

2. Код за ЄДРПОУ: 30322940

3. Місцезнаходження: 82200 Львівська обл,  м. Трускавець,  бульвар Ю.Дрогобича, 2

4. Міжміський код, телефон та факс: (03247)60000 (03247)60002

5. Електронна поштова адреса: .(Этот E-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен JavaScript)

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.truskavetskurort.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Припинення повноважень посадових осіб відбулося без прийняття рішення відповідним органом управління емітента у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 04.04.2014 року Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Трускавецькурорт».

Посадова особа Якубенко Павло Павлович, яка займала посаду Голови Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0003%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5 шт. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.04.2014 р. по 04.04.2017 р.

Посадова особа Якубенко Володимир Павлович, яка займала посаду члена Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0003%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5 шт. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.04.2014 р. по 04.04.2017 р.

Посадова особа Дацько Роман Михайлович, яка займала посаду члена Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 шт. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.04.2014 р. по 04.04.2017 р.

Посадова особа Шклярук Ігор Анатолійович, яка займала посаду члена Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 шт. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.04.2014 р. по 04.04.2017 р.

Посадова особа Український Вадим Євгенович, яка займала посаду члена Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0003%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5 шт. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.04.2014 р. по 04.04.2017 р.

Замість звільнених осіб на посади голови та членів  Наглядової ради Товариства нікого не призначено.  Пoсадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немають. Інформація про  паспортні дані відсутня оскільки  посадові особи не надали згоди  на її розкриття.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор    Жданов В.М.

04.04.2017 р.

 

 

версия для печати
Повідомлення 04.04.2017