Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт»» повідомляє, що 09 лютого 2018 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні конференц-залу Палацу культури ім. Т.Г. Шевченка на Майдані Кобзаря, 8 в м. Трускавці Львівської області відбудуться позачергові загальні збори акціонерів

[06.01.2018]

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт»» повідомляє, що 09 лютого 2018 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні конференц-залу Палацу культури ім. Т.Г. Шевченка на Майдані Кобзаря, 8 в м. Трускавці Львівської області відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» (місцезнаходження: бульвар Юрія Дрогобича, 2, м. Трускавець, Львівська обл., 82200, Україна).Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів буде проводитись з 13:00 год. до 13:55 год. 09 лютого 2018 року в приміщенні конференц-залу Палацу культури ім. Т.Г. Шевченка на майдані Кобзаря, 8 в м. Трускавці Львівської області.Акціонеру необхідно мати документ, який ідентифікує його особу, а у разі участі представника акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 05 лютого  2018 року.
Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:

  1. Обрання членів лічильної комісії товариства.
  2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів товариства.
  3. Порядок денний та регламент позачергових загальних зборів акціонерів товариства.
  4. Про досвід співпраці товариства з орендарями у зв'язку з передачею в користування нерухомого та рухомого майна.
  5. Надання згоди на вчинення значних правочинів (укладання договорів оренди майна товариства на новий строк).
  6. Схвалення правочинів.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:З першого питання проекту порядку денного - «Обрання членів лічильної комісії товариства»:«Обрати до складу (членами) лічильної комісії директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Трускавецькурорт-Алмаз» Юника Євгена Володимировича та директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Трускавецькурорт-ПКШ» Кіселичника Михайла Миколайовича».

З другого питання проекту порядку денного - «Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів товариства»:«Головуючим зборів обрати Якубенка Павла Павловича, секретарем зборів обрати Дацька Романа Михайловича».

З третього питання проекту порядку денного - «Порядок денний та регламент річних загальних зборів акціонерів товариства»:«1. Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів акціонерів:

1.1. Обрання членів лічильної комісії товариства.

1.2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

1.3. Порядок денний та регламент позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

1.4. Про досвід співпраці товариства з орендарями у зв'язку з передачею в користування нерухомого та рухомого майна.

1.5. Надання згоди на вчинення значних правочинів (укладання договорів оренди майна товариства на новий строк).

1.6. Схвалення правочинів.2. Голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити у черговості їх розгляду, з використанням бюлетенів для голосування; голосування з усіх питань порядку денного проводити варіантами «за», «проти», «утримався»; хід зборів не фіксувати технічними засобами; збори провести без оголошення перерви до наступного дня.» 

З четвертого питання проекту порядку денного - «Про досвід співпраці товариства з орендарями у зв'язку з передачею в користування нерухомого та рухомого майна»: «Прийняти до відома інформацію про досвід співпраці товариства з орендарями у зв'язку з передачею в користування нерухомого та рухомого майна.»

З п'ятого питання проекту порядку денного - «Надання згоди на вчинення значних правочинів (укладання договорів оренди майна товариства на новий строк)»:

«Надати згоду на вчинення (укладення) від імені Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Хотел Менеджмент Груп» (ідентифікаційний код 36518205) договорів оренди:

  1. майнового комплексу будівлі водолікарні на бульварі Ю.Дрогобича, 3б в м. Трускавці Львівської області (балансова вартість 49 684 125,76 грн) з необхідним для діяльності водолікарні та СПА-центру майном (балансова вартість 126 519,52 грн) строком 35 місяців;
  2. майнового комплексу будівлі спального корпусу № 1 санаторію "Каштан" (готель "Міротель") на майдані Кобзаря, 1 в м. Трускавці Львівської області (балансова вартість 259 254 392,02 грн) з необхідним для діяльності готелю майном (балансова вартість 3 884 965,05 грн) строком 35 місяців;
  3. майнового комплексу будівель спального корпусу, їдальні, споруд санаторію "Весна" на вул. Суховоля, 33 в м. Трускавці Львівської області (балансова вартість 20 155 825,42 грн) з необхідним для діяльності у сфері готельних та медичних послуг майном (балансова вартість 980 716,71 грн) строком 35 місяців;
  4. майнового комплексу будівлі медично-діагностичного центру на бульварі Ю.Дрогобича, 3 в м. Трускавці Львівської області (балансова вартість 25 466 350,12 грн) з необхідним для діяльності медичного центру майном (балансова вартість 1 861 089,29 грн) строком 35 місяців.»

З шостого питання проекту порядку денного - «Схвалення правочинів»: «Схвалити укладені від імені ПрАТ «Трускавецькурорт» генеральним директором договори оренди (із внесеними змінами) належного товариству майна:

а) з Товариством з обмеженою відповідальністю «Хотел Менеджмент Груп» (ідентифікаційний код 36518205) договорів оренди: договір № 001-11 від 02.11.2017р. оренди майнового комплексу нежитлової будівлі ТП-612 6/0,4 кВ разом з трансформаторами, щитом силовим, камерами і спорудами на вул. Шевченка в м. Трускавці Львівської області строком 35 місяців; договір № 029-12 від 20.12.2017р. оренди нежитлового приміщення загальною площею 68,8 кв.м. будівлі складських приміщень з конторою, прохідною й котельнею на вул. Стебницькій, 61 в м. Трускавці Львівської області (номер приміщення 21 поверхового плану першого поверху (складські приміщення "Б-1") згідно технічного паспорта, виготовленого Комунальним підприємством Львівської обласної ради "Дрогобицьке міжміське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки" станом на 13.09.2011 року) строком 35 місяців.

б) з Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська готельна група" (ідентифікаційний код 40068174) договір № 030-12 від 20.12.2017р. оренди нежитлового приміщення загальною площею 414,1 кв.м. будівлі складських приміщень з конторою, прохідною й котельнею на вул. Стебницькій, 61 в м. Трускавці Львівської області (номер приміщення 11 поверхового плану першого поверху (складські приміщення "Б-1") згідно технічного паспорта, виготовленого Комунальним підприємством Львівської обласної ради "Дрогобицьке міжміське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки" станом на 13.09.2011 року) строком 35 місяців.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://truskavetskurort.ua/news/. 

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть в кімнаті № 212 будівлі дирекції (апарату управління) ПрАТ «Трускавецькурорт» на бульварі Ю. Дрогобича, 2 в м. Трускавці Львівської області, в робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 8:00 год. до 17:00 год., а в день проведення річних загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами - начальник організаційно-розпорядчого відділу Вовків О.В. (тел. (03247) 6-00-18).

версия для печати
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів