Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента/

[07.04.2016]

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Трускавецькурорт"

2. Код за ЄДРПОУ: 30322940

3. Місцезнаходження: 82200 Львівська обл,  м. Трускавець,  бульвар Ю.Дрогобича, 2

4. Міжміський код, телефон та факс: (03247)60000 (03247)60002

5. Електронна поштова адреса: .(Этот E-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен JavaScript)

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.truskavetskurort.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про зміни в персональному складі посадових осіб емітента прийнято  Наглядовою радою ПрАТ  «Трускавецькурорт»  від 04.04.2016 р., Протокол №2 у зв"язку із закінченням терміну повноважень посадової особи.

Посадова особа Жданов Віктор Миколайович, яка займала посаду Генерального директора, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.  Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.  Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2014 р. по 04.04.2016 р.

Посадова особа Жданов Віктор Миколайович, призначена на посаду т.в.о. Генерального директора. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Строк, на який призначено особу: до найближчих загальних зборів акціонерів Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: перший заступник Генерального директора з експлуатації, будівництва та розвитку курорту ЗАТ «Трускавецькурорт», Генеральний директор ПрАТ  «Трускавецькурорт». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Прсадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інформація про  паспортні дані відсутня оскільки  посадова особа не надала згоди  на її розкриття.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

                                                                        Т.в.о. Генерального директора  Жданов В.М.

                                                                                                                                        04.04.2016

 

 

версия для печати
Повідомлення про виникнення особливої інформації