Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

[23.05.2017]

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Трускавецькурорт"

2. Код за ЄДРПОУ: 30322940

3. Місцезнаходження: 82200 Львівська обл,  м. Трускавець,  бульвар Ю.Дрогобича, 2

4. Міжміський код, телефон та факс: (03247)60000 (03247)60002

5. Електронна поштова адреса: .(Этот E-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен JavaScript)

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.truskavetskurort.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про зміни в персональному складі посадових осіб емітента прийнято  Загальними  зборами акціонерів  Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» від 19.05.2017 р, Протокол №1.

Посадова особа Лужецька Лариса Євгенівна, яка займала посаду Ревізора Товариства, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%.  Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0% (0 шт.)  Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.08.2014 р. по 19.05.2017 р.

Посадова особа  Якубенко Павло Павлович, обрана на посаду  члена  Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0003%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5 шт. Строк, на який призначено особу: з  19.05.2017 р.

до дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень. Посадова особа є акціонером Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  член наглядової ради ЗАТ "Трускавецькурорт".

Посадова особа Якубенко Володимир Павлович, обрана на посаду  члена  Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0003%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5 шт. Строк, на який призначено особу: з  19.05.2017 р. до дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень. Посадова особа є акціонером Товариства.  Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  фінансовий директор ТОВ «КП «Укрбудшляхмашсервіс».

 Посадова особа Дацько Роман Михайлович, обрана на посаду  члена  Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 шт. Строк, на який призначено особу: з  19.05.2017 р. до дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень. Посадова особа є представником акціонера -  Об'єднання профспілок Львівщини. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  голова правління ПрАТ "Львівтурист".

Посадова особа Шклярук Ігор Анатолійович, обрана на посаду  члена  Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 шт. Строк, на який призначено особу: з  19.05.2017 р. до дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень. Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "ПоліІнвестГрупп".  Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  директор ТОВ "ПоліІнвестГрупп".

Посадова особа Український Вадим Євгенович, обрана на посаду  члена  Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0003%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5 шт. Строк, на який призначено особу: з  19.05.2017 р. до дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень. Посадова особа є акціонером Товариства.  Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  віце-президент ДП "НАЕК"Укренергоатом".

Посадова особа Лужецька Лариса Євгенівна, обрана на  посаду Ревізора Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%.  Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0% (0 шт.)  Строк, на який призначено особу: з 19.05.2017 р. по 19.05.2020 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  начальник ревізійного відділу ПрАТ «Трускавецькурорт».

Звільнені та обрані пoсадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немають. Інформація про  паспортні дані відсутня оскільки  посадові особи не надали згоди  на її розкриття.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор Жданов В.М.

19.05.2017 р.

 

 

версия для печати
Повідомлення про виникнення особливої інформації