Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

[14.02.2018]

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Трускавецькурорт"2. Код за ЄДРПОУ: 303229403. Місцезнаходження: 82200 Львівська обл, м. Трускавець, бульвар Ю.Дрогобича, 24. Міжміський код, телефон та факс: (03247) 60-0-00, (03247) 60-0-025. Електронна поштова адреса: .(Этот E-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен JavaScript). Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриттяінформації: http://www.truskavetskurort.ua7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчиненнязначних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Загальними зборами акціонерів Товариства 09.02.2018 р. прийнято рішення про надання згодина вчинення значного правочину Товариством, а саме на укладення договору оренди майновогокомплексу будівлі спального корпусу No 1 санаторію "Каштан" на майдані Кобзаря, 1 в м.Трускавці Львівської області.

Предмет правочину: договір оренди.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 263 139, 357 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 860 309 тис. грн.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостіактивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 30,5866 %.Загальна кількість голосуючих акцій - 1 748 277 шт., кількість голосуючих акцій, щозареєструвалися для участі у загальних зборах - 1 745 797 шт., кількість голосуючих акцій, щопроголосували "за" прийняття рішення - 1 745 533 шт., кількість голосуючих акцій, щопроголосували "проти" прийняття рішення - 264 шт.Загальними зборами акціонерів Товариства 09.02.2018 р. прийнято рішення про надання згодина вчинення значного правочину Товариством, а саме на укладення договору оренди водолікарніна бульварі Ю.Дрогобича, 3б в м. Трускавці Львівської області та СПА-центру.

Предмет правочину: договір оренди.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 49 810,645 тис. грн.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 860 309 тис. грн.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостіактивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5,78 985 %.Загальна кількість голосуючих акцій - 1 748 277 шт., кількість голосуючих акцій, щозареєструвалися для участі у загальних зборах - 1 745 797 шт., кількість голосуючих акцій, щопроголосували "за" прийняття рішення - 1 745 533 шт., кількість голосуючих акцій, щопроголосували "проти" прийняття рішення - 264 шт.Загальними зборами акціонерів Товариства 09.02.2018 р. прийнято рішення про надання згодина вчинення значного правочину Товариством, а саме на укладення договору оренди майновогокомплексу будівлі спального корпусу, їдальні, споруд санаторію "Весна" на вул. Суховоля, 33 вм. Трускавці Львівської області.

Предмет правочину: договір оренди.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 21 136,542 тис. грн.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 860 309 тис. грн.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостіактивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2,45 685 %.Загальна кількість голосуючих акцій - 1 748 277 шт., кількість голосуючих акцій, щозареєструвалися для участі у загальних зборах - 1 745 797 шт., кількість голосуючих акцій, щопроголосували "за" прийняття рішення - 1 745 533 шт., кількість голосуючих акцій, щопроголосували "проти" прийняття рішення - 264 шт.
Загальними зборами акціонерів Товариства 09.02.2018 р. прийнято рішення про надання згодина вчинення значного правочину Товариством, а саме на укладення договору оренди майновогокомплексу будівлі медично-діагностичного центру на бульварі Ю.Дрогобича, 3 в м. ТрускавціЛьвівської області.Предмет правочину: договір оренди.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 27 327,439 тис. грн.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 860 309 тис. грн.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостіактивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3,17 647 %.Загальна кількість голосуючих акцій - 1 748 277 шт., кількість голосуючих акцій, щозареєструвалися для участі у загальних зборах - 1 745 797 шт., кількість голосуючих акцій, щопроголосували "за" прийняття рішення - 1 745 533 шт., кількість голосуючих акцій, щопроголосували "проти" прийняття рішення - 264 шт.III.

Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Жданов В.М. 12.02.2018 

версия для печати
Повідомлення про виникнення особливої інформації