Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

[14.08.2018]

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Трускавецькурорт"

2. Код за ЄДРПОУ: 30322940

3. Місцезнаходження: 82200 Львівська обл, м. Трускавець, бульвар Ю.Дрогобича, 2

4. Міжміський код, телефон та факс: (03247) 60-0-00, (03247) 60-0-02

5. Електронна поштова адреса: .(Этот E-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен JavaScript)

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://truskavetskurort.ua/ua/news/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Наглядовою радою  09.08.2018 р. прийнято рішення обрати Головою наглядової ради ПрАТ "Трускавецькурорт" Жданова Віктора Миколайовича. Жданов В.М. є представником акціонера ТОВ "ПоліІнвестГрупп". Підстава такого рішення - рішення наглядової ради від 09.08.2018 р. (Протокол № 11). Акціями Товариства не володіє. Строк, на який обрано, - до переобрання. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор                                                               Драновський А.Л.    10.08.2018

 

версия для печати
Новости