Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

[26.10.2018]

 І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Трускавецькурорт"

2. Код за ЄДРПОУ: 30322940

3. Місцезнаходження: 82200 Львівська обл, м. Трускавець, бульвар Ю.Дрогобича, 2

4. Міжміський код, телефон та факс: (03247) 60-0-00, (03247) 60-0-02

5. Електронна поштова адреса: .(Этот E-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен JavaScript)

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://truskavetskurort.ua/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

ІІ. Текст

Повідомлення Дата отримання інформації - 23.10.2018 р. Інформація отримана від Центрального депозитарію цінних паперів. Найменування юридичної особи власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, - Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛІІНВЕСТГРУПП". Ідентифікаційний код юридичної особи - 32154991. Дія (набуття або відчуження) - відчуження, яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - прямо. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): до зміни - 99,6941%, після зміни - 33,2313%.

Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - таких осіб немає. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) - відсутня.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Драновський А.Л. 24.10.2018 

версия для печати
Повідомлення про виникнення особливої інформації