Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік