с 01.01.2019 г. услуги предоставляются ТОВ «Українська готельна група»
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік