Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2019 рік