Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2018 рік